DEBAT: Det er resultaterne, der tæller

Thomas von Jessen (K). Arkivfoto: Peter Mailand
Thomas von Jessen (K). Arkivfoto: Peter Mailand

Thomas von Jessen, Gruppeformand (kons), Solvænget 1, Nivå

Den økonomiske baggrund for budgetforliget i år er en sjældent velkonsolideret kommunekasse. Fra 2024 er der årligt 87 mio. kr. mere til rådighed end i dag som følge af udligningsaftalen, og at gælden er betalt. Det er utrolig flot. Budgetforliget er bredt, og alle partier har fået sin del af kagen. Alle pengene er disponeret.

Vi er meget glade for, at både ældreområdet og børneområdet får et tiltrængt løft, som følge af både flere ældre og børn. Dernæst et fast lægehus i gågaden i Fredensborg samt et lille løft på kulturområdet. Men det største konservative fodaftryk i år er en gradvis udfasning af dækningsafgiften fra 2024-2030. Det ønske har vi vedholdene talt for i over 10 år. For at lette omkostningstrykket navnlig for kommunens mange små virksomheder. For at forbedre kommunens anseelse som erhvervskommune, hvor vi i fx DI's årlige undersøgelser ofte har ligget katastrofalt dårligt. Og for at stå bedre i konkurrencen med nabokommuner, der fortsat har dækningsafgift, om at tiltrække aktivitet og arbejdspladser. Vi ønsker, at kommunen også markeres som erhvervskommune.

Vi er også meget tilfredse med etableringen af en sluse og højvandslukke ved Nivåens udmunding til at standse vandmasserne ved stormflod. Problemstillingen er større end som så, da åens vandstand også stiger ved skybrud. Vi har efterhånden haft en hel del "100-års hændelser" efter hinanden i den seneste tid. Der er et stort behov for bedre styring af vandmasserne, hvad enten de kommer fra havsiden eller fra landsiden.

Vi håber, at både den statslige og kommunale økonomi er robust nok fra 2024 og frem, så aftalerne også gennemføres. Det er jo først, når de er gennemført, at de tæller som resultater.