Debat: Den sidste olie på Slotsgade 25

Af Tinne Borch Jacobsen, byrådsmedlem (V) og bosat i Fredensborg

Fredensborg: Lokalplanen for Slotsgade er bl. a. vedtaget for at dæmpe indtrykket af bygningerne på F24-grunden, så rundkørslen fremstår så uforstyrret som muligt. Der må drives tankstation med kiosk. Ikke andet. I virkeligheden helst ikke engang det.

Lokalt foretrækker vi rundkørslen, og tilkørslen til slot og by, pæn og grøn. Det blev understreget af den lokale opstandelse, der opstod da der for et par år siden var et massivt og anmassende byggeri under opsejling på Menu-grunden tæt på rundkørslen. Modstanden betød heldigvis at byggeriet blev redefineret, da bygherren var lydhør. Tilsvarende blev der lokalt reageret skarpt, da der siden pludselig lå en mæglervirksomhed med neonskilt på F24-anlægget.

Det er selve hovedgrebet i lokalplanen, som Thomas von Jessen og Konservative vil dispensere fra. Det er naturligvis ikke meningen med dispensationsadgangen, at man skal have lov til at handle stik mod lokalplanen, bare fordi man ikke har undersøgt forholdene. Det vil være en usaglig favorisering. Skal den eksisterende lokalplan fraviges grundlæggende kræver det en ny lokalplan. Næppe realistisk. Vi vil med rette få hele erhvervslivet i Jernbanegade på nakken, hvis vi dispenserer eller ændrer uden god grund. Det øvrige erhvervsliv har nemlig krav på at kommunen som planmyndighed opretholder den retstilstand på området, som de erhvervsdrivende har indrettet sig efter. I Venstre lægger vi vægt på at høre de lokale og agere troværdigt.

Fredensborg By har hele 4 udskænkningssteder af bilbrændstof. Mindre kan gøre det, nu hvor bilparken elektrificeres. Især kan vi undvære den uskønne F24-tank i Slotsgade. Måtte vi i stedet have udsigt til ”den sidste olie” (!) på Slotsgade, så bygningen med tiden helt fjernes.