DEBAT: Budget med tid og plads til børn

Anders Groth og Tine Hessner. Privatfoto
Anders Groth og Tine Hessner. Privatfoto

Tine Hessner, byrådsmedlem (R) og Anders Medum Groth, byrådskandidat (R)

debat "Lukkedage, lukkeuger og begrænsninger af åbningstider har altid gjort ondt på Radikale Venstre. Det har det af tre hensyn: Børnene – først og fremmest. Personale og forældre derefter. Når vi begrænser åbningstiderne, presser vi i forvejen pressede børnefamilier. Og lukkeuger pirker til dårlig samvittighed, desperat jagt på alternative pasningsmuligheder og børn som føler sig delt i A og B hold. Personalets fleksibilitet ift. ferieplanlægning kan med for mange lukkedage og -uger ligge et meget begrænset sted. Det er heller ikke rimeligt, da vi skal værne om de dygtige medarbejdere vi har i kommunen, værdsætte dem og gerne kunne tiltrække endnu flere i fremtiden.

Det Radikale Venstre har derfor i alle budgetår været imod disse begrænsninger og ytret standpunktet på interne budgetseminarer og forhandlinger med kommunens øvrige partier. Ofte er vi mødt af "Jamen., forældre kan da sagtens finde pasning… eller…"Vi holder da nogle institutioner åbne, så det er ikke noget problem". Men, det kommer jo an på hvilket familie- og børnesyn man har, om børn sammenlignes med en sæk kartofler man bare kan flytte rundt med. Derfor er vi rigtigt glade for, at vi nu endelig er lykkedes med at få dem af bordet. Og vi er også glade for, at vi nu er lidt tættere på at kunne indfri minimumsnormeringerne, efter vi har afsat en ekstra million til området.

Vi har sikret bedre arbejdsvilkår for de ansatte på børneområdet. Samtidig har vi sikret, at institutionerne selv kan komme med i dialogen om hvordan deres åbningstider skal være. Vi tror på at det svar findes bedst decentralt. Furesøs børneområde er godt. Og i fremtiden vil det være endnu bedre. Det skal selvfølgelig være muligt at leve og bo i Furesø, samtidig med at man pendler til job i København. Også når man har børn.