DEBAT: Borgerne blev ikke hørt på det digitale borgermøde