De gode gamle dage..

Lars Lindskov

Fhv. Konservativt medlem af Gundsø og Roskilde byråd

Folketingskandidat, Greve-Solrød kredsen

Selvom jeg sidste år flyttede fra Jyllinge til Greve og dermed måtte forlade byrådsarbejdet, så følger jeg stadig med i de lokale aviser. Og der er jo masser af spændende læsning i Lokalavisen. Ikke mindst på skoleområdet.

Det socialistiske byrådsflertal i Ny Roskilde er citeret for udmeldinger om, at de er nødt til at skære på skolevæsenets økonomi på de fire tidl. Gundsø-skoler. Flere medlemmer af skolebestyrelsen på Bauehøjskolen har på denne baggrund udtrykt ønske om, at få "de gode gamle dage tilbage fra Gundsø", d.v.s. før sammenlægningen med gl. Roskilde kommune. Umiddelbart er jeg helt enig i med skolebestyrelserne i Jyllinge. Roskilde Byråd bør se på, hvordan de kan gøre gl. Roskildes skolevæsen bedre, før de begynder at ødelægge et godt skolevæsen i gl. Gundsø.

Det er jo nye toner i debatten at skolebestyrelsen på Baunehøjskolen ønsker de gode gamle dage tilbage. Som byrådsmedlem husker jeg især skolebestyrelsesformand Kirsten Skalkam og skolebestyrelsesmedlem Søren Wilman anklage os i det gamle byråd (2002-2006) om at vi udsultede skolevæsenet og at det var helt forfærdeligt alt sammen. Vi tog i det hele taget kun forkerte beslutninger. Jeg erindrer ikke én eneste positiv tilbagemelding. ALT var galt. Ifølge dem.

Men alt var IKKE galt og skolerne i Gundsø var IKKE udsultet. Ikke fra politisk side i hvert fald. Der var nemlig decentral økonomi, og da alle skolerne fik samme bevilling pr. barn, så var nogle skolebestyrelser og ledelser åbenbart bedre til at prioritere end andre. Og skolevæsenet i Gundsø var dokumenterbart bedre drevet end i Roskilde. Det kan alle åbenbart se nu.

Lad os lige tage det store tal (som jeg husker dem): Af Gundsøs ca. 16.000 borgere var 4.000 af dem i aldersgruppen 0-16 år. Der var ca. 600 mio i skatteindtægter, heraf gik ca. 85 mio. til 0-6 års området, 120 mio. til de fire folkeskoler og klubber, 100 mio til plejehjemmene, 30 mio. til det tekniske område (nettobudget), 100 mio. til arbejdsmarkeds- og socialområdet, 75 mio til administration (25% billigere og mere effektivt end i gl. Roskilde), noget til kultur og noget til udligning. Skolerne fik altså en meget, meget stor del af den økonomiske lagkage. Måske ikke nok ifølge Skalkam og Wilman, men byrådet skal jo også tage sig af andre borgeres behov end Baunehøjskolens skolebestyrelses børn (min egen datter går på skolen, men jeg evner faktisk at tænke på andre borgere også).

Netop Baunehøjskolen fik faktisk i det gamle byråds tid bevilget over en halv million ekstra til analyse af den opdagede skimmelsvamp. Men fordi vi ikke ville hoppe med på skolebestyrelsens hysteriske vogn og bevidstløst bevilge de anslåede 14 millioner på én gang, før vi vidste med sikkerhed, at det var nødvendigt, så blev den daværende skolebestyrelsesformand sur og smækkede med døren. Men vi lagde faktisk en bevilling på 14 mio. ind i det sidste budget for gl. Gundsø. En bevilling som vi senere i det nye byråd godkendte.

Det er pokkers ærgerligt, at de borgere, der i gl. Gundø stemte for en sammenlægning med Roskilde ikke hørte efter, hvad Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative dengang sagde. Bliv væk fra Roskilde og søg mod Egedal. Nu er skaden sket og borgerne i Gundsø har forhåbentlig fået øjnene op for, hvor hurtigt man kan køre en kommune i sænk med socialistisk flertal. Det er nemlig IKKE ligegyldigt, om det er socialister eller borgerlige, der står i spidsen for en kommune eller et land.

Fremover vil jeg anbefale, at Wilman og borgerne i ny Roskilde stemmer den konservative gruppe MEGET større eller i hvert fald støtter de borgerlige partier. Erfaringen viser, at det tjener borgerne bedre end det røde kabinet, der regerer i øjeblikket. Roskildes økonomiske problemer skyldes ikke regeringen. Det er ganske selvgjort gennem mange år. Og i det tilfælde er selvgjort ikke velgjort.