De gamle skolebusruter og ringetider er nu de nye

Forældre til børn i folkeskolen tænker måske, at deres børn skal møde på lidt skæve tidspunkter ved skolestart 10. august og fremover. Men de nye skolebusruter og ændrede ringetider på skolerne er nu aflyst, så busruterne og mødetiderne vil være som de hele tiden har været. Aflysningen skyldes, at den nye plan ikke var forsvarlig, forklarer kommunens trafikchef. 

Mange skolebørn kan ånde lettet op, putte sig under dynen lidt længere tid og nå en ekstra mad om morgenen. 

Inden sommerferien har deres forældre fået besked om, at nye skolebusruter ville træde i kraft ved skolestart, hvor skolernes ringetid både morgne og eftermiddag ville følge bussernes ankomst. Ekempelvis hed ringetiden allerede 7.45 på Gåsetårnsskolens Kastrup-afdeling samtidig med, at skolebusserne ankommer ti minutter før ringetid. 

De nye busruter og ringetider er dog blevet aflyst, og de kendte ruter og tider fra sidste skoleår kører videre. 

 

En teknisk forklaring

Ifølge Vordingborg Kommunes trafikchef, Bo Kuno Christensen, skyldes den pludselige aflysning en række udfordringer, som ikke kunne nå at blive løst inden skolestart. 

– Kommunalbestyrelsen traf beslutninger i december, hvor der blev fastlagt nye principper for skolebusbefordring. Vi har fastsat nogle ?servicemål?, som vi har lagt ind i en beregningsmodel, forklarer han.

Servicemålene er blandt andet, hvor stor afstanden fra bopæl til offentligt stoppested må være, og hvor længe man skal vente på bussen.

– Det er en hel masse parametre og ret teknisk. Beregningsmodellen gav os nye busruter, og her lå en forventning om en besparelse.

– Men sammen med skolebusoperatørerne har vi kigget på, hvad der kom ud af maskinen – og fandt ud af, at det nok ikke var så smart, fortæller trafikchefen. 

 

Ikke forsvarligt

Kommunens kørselskontor havde håbet på at kunne nå justeringer i løbet af sommerferien, men inden for tidshorisonten har det ifølge trafikchefen ikke været muligt.

– Jo dybere vi har kigget på det, jo mere kunne vi se ulogikker, så det både ville blive dyrere og dårligere. Det mener vi ikke er forsvarligt. Så hellere sige, at det ikke var godt nok. 

Den nuværende model for busruter bliver løbende justeret ud fra dialog og tilbagemeldinger fra forældre, men beregningsmodellen har spyttet firkantede resultater ud, som ikke hænger sammen med virkelighedens busbillede. 

– Teknisk set kan man være befordringsberettiget. Spørgsmålet er, om man reelt udnytter sin befordringsberettigelse. Med det nye system har vi ikke hørt, om forældrene vil udnytte deres befordringsberettigelse, hvis vi skulle køre det nye igennem. Vi har ikke fået sorteret ud i, hvem der i virkeligheden har behov, og med de nye sklebusrtuer ville vi måske køre med tomme busser.  siger Bo Kuno Christensen.

 

Værre sikkerhed

Modellen, som har spyttet de nye ruter ud, har heller ikke taget højde for, om der er broer, bussen ikke må køre på eller steder, den ikke kan vende. Og trafiksikkerheden risikerede også at blive forringet, da modellen ikke tager højde for trafiksikkerheden på mange af de mindre veje,

, påpeger, at systemet ikke tager højde for trafiksikkerheden på mange af de mindre veje. Og det er bare nogle  af de mange parametre. 

– Man kan blive helt rundtosset, siger Bo Kuno Christensen.

 

En ny model næste år?  

Om der kommer udmelding om nye ruter næste år kan trafikchefen ikke sige med sikkerhed.

– Det må bero på snakkene i den kommende tid. Enten skal det ske i en anden runde, hvor man har tid til at gå dybere ind i det, eller også skal det gøres på en måde, hvor man ikke benytter et firkantet program på samme måde og med alle parametre, vurderer han. 

De nye ruter blev lavet ud fra et ønske om at spare penge, men her påpeger trafikchefen:

– I forhold til politikernes ønske om besparelse, har vi allerede hentet den ind i forhold til den nedlagte tur klokken 13, hvor vi nu kun kører klokken 14 og 15. 

brom

Forstår godt forvirringen 

– ringetiden er klokken 8.00 

Skolechef Per Larsen lover, at ændringen bussernes tider og skolernes ringetider nok skal blive meldt ud. 

Forvirringen kan være komplet, når man som forælder nu har fået meldinger om forskellige tidspunkter for ringetider, og i sommerferiebrevet til Gåsentårnsskolens forældre står der, at mødetiden første skoledag er enten 8.15, 7.55 eller 7.45 afhængigt af afdelingen. 

 

Det skal man dog se bort fra.

– Det bliver de gamle mødetider klokken 8.00, understreger skolechef Per Larsen. 

– Eftermiddagstiderne vil være klokken 14 og 15, som de hele tiden har været, tilføjer han. 

 

Kommer ud på intra

Skolechefen oplyser også, at man er i færd med at opdatere mødetiderne, så der ikke hersker nogen tvivl. 

– Det kommer ud på intra, så de skal nok sørge for at opdatere forældrene. Det vil stort set være de samme skolebusruter som det hele tiden har været, og hvis der er ændringer, skal vi nok melde det ud, lyder det fra skolechefen. 

brom