De borgerlige ignorerer Nordsjælland

Klaus Hækkerup (S)

Folketingsmedlem, Strandhøjen, Frederikssund

Atter engang bliver Nordsjællands behov ignoreret af Folketingets borgerlige flertal. Det netop indgåede trafikforlig mellem Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og regeringen indskriver sig således i rækken af borgerlige svigt.

Resultatet er en fuldstændig trafikal udsugning af Hovedstadsregionen og navnlig Nordsjælland.

Frem til 2012 har de borgerlige partier valgt kun at afsætte knap 4,2 milliarder kroner til de hårdt påtrængte forbedringer og udbygninger af det danske vejnet. Under 10 procent af disse midler er afsat til Sjælland, heraf langt de fleste til Vestsjælland. Ikke alene er denne prioritering helt åbenlyst ude af trit med befolkningsgrundlaget – den er også et udtryk for en total ignorance over for, hvor der er behov for investeringer i vejnettet, og dermed ignorance overfor vælgernes behov. Med den attitude skulle man næsten tro at der ikke var valgt borgerlige politikere på hele Sjælland.

Set fra Nordsjælland er det specielt skuffende at man – undskyld udtrykket – må kigge i vejviseren efter de længe drøftede udbygninger af Helsingør motorvejen fra 2 til 3 spor mellem Trørød og Isterødvejen. Hvert døgn året bruger 58.000 bilister denne strækning, mens en prioriteret jysk udbygning som f.eks. den planlagte strækning mellem Brande og Give først i 2015 vil nå op på 15.000 bilister.

Er der så hjælp at hente på jernbanestrækningerne? Nej, også her råder den borgerlige ignorance. Der bliver således kun tale om en delvis genopretning af de bestående baneanlæg frem til 2014.

Ydermere besluttes det først i 2008 mellem de borgerlige forligsparter om den særdeles tiltrængte udskiftning af signaler overhovedet bliver iværksat, og selv hvis vi skulle være så heldige er der først afsat midler til udskiftningen efter 2014.

Den eneste trøst man som socialdemokratisk folketingsmedlem har ved bevidst at være blevet holdt udenfor dette trafikforlig, er at man ikke deler ansvar for dette pauvre resultat. Borgerne i Nordsjælland kan være forvissede om, at Socialdemokraterne står for en ganske anden politik – og at vi glæder os til at føre den ud i praksis.