Danmark godtager hovedparten af FN’s menneskeretskritik

På 199 områder kan Danmark forbedre sig, mener FN. De 120 punkter er Danmark enig i.