Dårlig logistik på genbrugsplads

Jeg besøger jævnligt vor genbrugsplads i Holbæk

Da jeg har en stor have, som nu er næsten 30 år gammel, har jeg gennem det sidste år beskåret, fældet og ændret på havens udseende.

Dette har naturligt nok ført til, at jeg næsten en gang om ugen har været på genbrugspladsen med haveaffald. I samme forbindelse har der altid været nogle sække med brændbart affald, som også lige skulle afleveres.

Folk har fået øjnene op for at bruge genbrugspladsen, og det har naturligt nok givet stort pres på pladsen i åbningstimerne. Ofte kan man risikere at måtte holde i kø for at komme ind.

Det største problem er dog, at ledelsen af pladsen ikke kender ordet logistik.

Gennem de sidste måneder har der – ud over et stort pres af private bilister og erhvervsfolk med affald – været usædvanlig megen aktivitet af store lastbiler, som enten skulle hente eller aflevere containere, store maskiner med grabs, som fyldte haveaffald fra de enormt store affaldsbunker på containere.

Det er klart, at affaldet skal væk fra pladsen, for at mere kan komme til, men det er for mig komplet uforståeligt, at det alt sammen skal ske i åbningstimerne, hvor privatbiler med trailere, varevogne og andre i forvejen trænges om pladsen. Det giver de tidligere nævnte kødannelser, men det giver også forvirring, forårsager irritation hos mange, og i nogle enkelte tilfælde sker der vel også skader på biler og andet materiel, når det hele koger sammen på den forholdsvis lille plads.

Hvorfor kan man ikke tage fat på fjernelse af affaldsbjergene på tider om morgenen og formiddagen, før privatbilerne strømmer til? Genbrugspladsen åbner kl. 10 de fleste dage og endog kl. 11.30 om tirsdagen. Meget kunne utvivlsomt gøres for at undgå det nærmest kaotiske mylder på pladsen – på trods af, at mængderne af affald er vokset meget de seneste år.

Ove Vith

Æblehaven 22, Vipperød