Cykelsti på Fredensvej

Gentofte Kommune har lyttet til beboerne på Fredensvej og stor tak for det.

Den 15. juni i år indledes arbejdet med at anlægge cykelsti på den meget befærdede Fredensvej i Charlottenlund, og dermed er der udsigt til, at vejen bliver mere sikker for de mange bløde trafikanter, der bruger vejen dagligt.

Her er skoler, ældrecenter, børnehaver og vuggestuer samt et stort gymnasium.

Undertegnede har indhentet underskrifter blandt vejens beboere gennem 2007, hvor alle betegnede vejen som farlig på grund af høj fart, og stort set alle beboere på vejen bad kommunen om at anlægge fartdæmpende foranstaltninger – eksempelvis cykelstier. Det sker nu og det er meget positivt.

Jeg har i arbejdet for at bedre forholdene på vejen oplevet stor velvilje og forståelse fra kommunen, blandt andre fra formand for Teknisk Udvalg, Marie-Louise Andreassen.

Jakob S. Brandenhoff

Fredensvej 29 st

Charlottenlund