Byråd skal svare på prop-notat

Enigt udvalg ønsker et politisk høringssvar til Vejdirektoratet

"Det er også kommunens opfattelse, at det ikke gør noget at det bliver lidt mere besværligt at komme igennem Frederikssund via J. F. Willumsensvej. Der bliver jo et alternativ i form af Kronprinsesse Marys Bro."

Sådan hedder det i et mødereferat fra Frederikssund Kommune, Lokalavisen via Vejdirektoratet har fået aktindsigt i.

Men den opfattelse er næppe dén, Vejdirektoratet vil blive efterladt med, når de efter det førstkommende byrådsmøde modtager et politisk høringssvar fra Frederikssund.

Et enigt Teknisk Udvalg er nemlig blevet enig om, at sagen er så vigtig, at byrådet skal udarbejde et politisk høringssvar i stedet for at overlade det til embedsmænd at komme overens med Vejdirektoratet om, hvilke såkaldt trafikregulerende forstaltninger, der kan blive sat i værk, når Kronprinsesse Marys Bro åbner.

"Vi er enige om, at der skal være så mange veje til og fra Frederikssund som muligt, uden nogen prop; hverken i form af ophævede spærretider for bro-åbninger eller røde trafiklys," lyder det fra udvalgsformand Tina Tving Stauning og fortsætter:

"Vi er nødt til politisk at sige fra overfor flere forhindringer. Vi vil gerne være med til at finde nogle løsninger, der forbedrer trafikken på tværs af Willumsens Vej ved Campus og ved Askelundsvej. Vi ønsker desuden at bevare de nuværende buslommer og et frit og uhindret trafikflow," siger hun til Lokalavisen.