Bussen skal hurtigere frem

Bussen skal hurtigere frem
En opgradering af buslinje 500S er på vej. Illustration fra projektforslaget
En opgradering af buslinje 500S er på vej. Illustration fra projektforslaget

Det tager godt nok noget tid, men passagererne på buslinje 500S i Hvidovre og Brøndby kan alligevel glæde sig. Op til årsskiftet 2024/2025 bliver det hurtigere og mere komfortabelt at tage 500S, ikke mindst til og fra Avedøre Holme.

Det har godt nok taget sin tid at nå så langt.

For ti år siden – 29. juni 2011 – blev der skrevet under på en samarbejdsaftale om en letbane på tværs af Vestegnen, og den er godt på vej til at blive bygget.

Som bekendt endte det med, at der ikke kom en gren af letbanen fra Glostrup Station mod Brøndby, videre mod Brøndby Strand og frem til Avedøre Holme. Som et plaster på såret, blev der i stedet afsat penge til en opgradering af buslinje 500S.

Siden er der arbejdet med et projekt, og lige nu ligger der et stort set færdigt forslag på bordet. Det har så også taget godt ti år.

Lettere igennem rundkørsel

Et af de helt store elementer i opgraderingen, er fremkommeligheden i rundkørslen på Avedøre Holme – hvor Avedøre Havnevej og Stamholmen mødes. Særligt i myldretiderne er der stor trængsel og kødannelse, og det skaber forsinkelser for 500S.

Det skal der laves om på. Dels ved at indrette særlige baner til bussen og flytte stoppestedsplaceringen, dels ved at skabe nye svingbaner både på Avedøre Havnevej og på Amagermotorvejens fra- og tilkørselsramper.

Idéen er at få trafikken til at glide bedre – for både busser og biler. Rundkørslen på Avedøre Holme og det store kryds hen over Amagermotorvejen, er generelt præget af massiv trafik, og det sker ofte, at trafikken simpelthen går i stå.

Foruden at skabe en bedre trafikafvikling, så vil busserne på 500S også blive prioriteret. Alt sammen er med til at få bussen hurtigere frem.

Generelt vil der ske en forbedring af 500S-stoppestederne på Avedøre Holme – også ved stoppestederne ved kontorhuset. Bedre belysning og bedre mulighed for cykelparkering er blandt elementerne.

Foruden forbedringerne på Avedøre Havnevej ved kontorhuset, og i rundkørslen, gennemføres der flere andre forbedringer. I krydset mellem Gammel Køge Landevej og Stamholmen skal der ske signaltekniske ændringer, så 500S kommer lettere igennem krydset.

Der er cirka 43 millioner kroner til rådighed for projektet, som er udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune.

Peger fremad

En opgradering af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby Strand og Brøndbyvester til Glostrup Station, men vil også, med en forventet passagervækst, kunne tilføre den kommende letbane flere passagerer.

Strækningen langs Stamholmen vil på et senere tidspunkt kunne opgraderes til egentlig BRT-standard, hvor en forlængelse til det nye erhvervs- og fritidsområde Holmene vil kunne kobles på.