Busforbindelsen mellem Birkerød og motorvejsbusserne forsvinder

Keld Stattau
Biskop Svanes Vej 66D, st.
3460 Birkerød

Foto: Picasa
Ha' nu is i maven - hold fast i de lokale skoler, skriver Keld Stattau i dette læserbrev
Ha' nu is i maven – hold fast i de lokale skoler, skriver Keld Stattau i dette læserbrev fotograf Lars Bahl

Rudersdal Kommune må spare på den lokale busdrift, som samlet set er blevet dyrere at drive. Der er kigget på, hvor der er færrest passagerer, og det kan måske være forståeligt nok. Men for dem – selv om det er få – der så nu skal undvære den lokale bus er det jo stadig et problem. Men det må de så leve med – vel.

Et af spareforslagene er, at Linie 197 foreslås forkortet, således at den vender i Høsterkøb – i stedet for at køre videre ned gennem Gl. Holte og over til Kulturhus Mariehøj. Jeg ved ikke om borgerne i Gl Holte er ligeglade med deres lokalbus, men forkortelsen betyder imidlertid også at forbindelsen fra Birkerød og til motorvejbusserne 150S og 15E forsvinder. Og det er en rigtig dårlig konsekvens.

Jeg vil derfor foreslå TMU, at få undersøgt om muligheden for i stedet, at ændre vendested/endestation for bus 197 til at være ved eller i umiddelbar nærhed af rundkørslen i Ubberød/ Brådebæk / motorvejsafkørsel Hørsholm S.

Det er en forholdsvis kort forlængelse i forhold til Høsterkøb.

Hensigten hermed er, at (gen)skabe forbindelse mellem lokalbus 197og dermed store dele af Birkerød og så de busser, som kører ind ad Helsingørmotorvejen – fx bus 150E, og som har forbindelse til store arbejdspladser og offentlige institutioner i København – fx Rigshospitalet, universitetet, m.fl. Områder som S-togsforbindelsen ikke umiddelbart fanger. Med forlængelsen til Ubberød/Brådebæk bliver der så også busforbindelse herfra og ind til Birkerød og der bliver forbindelse til Bus 354 på Hørsholm Kongevej. Der slås med denne forlængelse altså flere fluer med et smæk.

Skal offentlig trafik give mening og reelt være et blot nogenlunde rimelig alternativ til privatbilen, så skal der netop være sådanne forbindelser, der gør det både muligt og tidsmæssigt acceptabelt, at vælge den offentlige transport frem og tilbage fra arbejde – ikke mindst ind mod København.