Brystkræftscreening til alle kvinder inden 2010

Det vil tage to år for Region Hovedstaden at leve op til kravet om brystkræft-screening til alle kvinder mellem 50 og 69 år.

Foto: Newsdesk

En ny lov vedtaget i Folketinget betyder at alle kvinder i aldersgruppen skal have tilbudt en screening fra i år. Regionsrådet i Region Hovedstaden har nu vedtaget et screeningsprogram, som betyder at alle kvinder i regionen får tilbud om screening inden 2010.

For at kunne modtage de 96.000 kvinder, som hvert år skal inviteres til undersøgelse, skal sygehusene have nyt digitalt røntgenudstyr for 40,9 millioner kroner. Desuden skal 18 SOSU-assistenter videreuddannes til mammografiassistenter. Der skal også rekrutteres radiografer fra Norge og Sverige.

I København og på Frederiksberg har screening for brystkræft været et tilbud i ti år. I samme periode er dødeligheden af brystkræft faldet med 25 %.

Region Hovedstaden forventer, at 70 % af kvinderne mellem 50 og 69 år vil tage imod tilbuddet om en brystundersøgelse. Regionen vil årligt udsende invitation til brystkræftscreening til 96.000 kvinder – og det forventes, at 67.000 kvinder vælger at deltage.

Brystkræft

# Hvert år bliver over 4.000 danske kvinder ramt af brystkræft i Danmark. Brystkræft er den kræftform, der rammer flest kvinder. Det sker for hver niende.

# Halvdelen af brystkræfttilfældene ses hos kvinder mellem 50 og 70 år, mens hvert fjerde tilfælde ses hos kvinder under 50 år.