Udlevering af mistænkt rwander sat i stå

Danmark opgav at køre sag mod ham, men svenskerne vil udlevere ham til retsforfølgning i hans eget land. Nu håber rwandisk mand på menneskeretsdomstolen.