Brøndbyprofil til Birkerød

Fra det nye skoleårs start er den tidligere Brøndbyspiller og -træner Henrik Jensen en af nøglefigurerne på Birkerød Sports College

Foto: Lars Olrik