Bredt flertal bag budgetforlig: Børne- og ældreområdet skal styrkes

Et meget bredt flertal i byrådet har indgået en politisk aftale, der skal være grundstenen for 2. behandlingen af det kommende budget. I forliget er en række justeringer efter input fra borgere og foreningsliv

Foto: Helene Holm Stolle