Brandsikkerhed halter på plejehjem

15 procent af sosu'erne på plejecentrene har aldrig deltaget i en brandøvelse, viser en ny FOA-undersøgelse.

Samtidig er mange alarmsystemer forældede og ikke i stand til at redde liv, viser Fagbladet FOAs rundringning til beredskabscheferne i de 20 største kommuner.

23 procent af plejecentrene har de såkaldte termodetektorer, der reagerer på varme i stedet for røg. Reaktionstiden er længere, og det kan have alvorlige konsekvenser.

"Termodetektorer er ikke gode nok til at redde liv og bør udskiftes," siger næstformand i Foreningen af Kommunale Brandvæsener Jacob Christensen til Fagbladet FOA.

De mangelfulde alarmsystemer gør behovet for at deltage i en brandøvelse endnu vigtigere, erkender næstformanden.

"Det er selvfølgelig ikke godt nok, at så mange af jeres medlemmer ikke har deltaget i en brandøvelse. Det er vigtigt, fordi personalet bliver trænet til at agere under pressede vilkår," siger han.

Ansvaret for at holde brandøvelser hviler dels på den enkelte plejehjemsleder og dels på beredskabscheferne. Jacob Christensen vil nu skrive rundt til sine kolleger.

I Vejle Kommune har man stor bevågenhed på problemet. Her er det lykkedes kommunen at nedbringe antallet af termodetektorer, så kun to ud af kommunens 20 plejecentre har de forældede alarmsystemer.

Derudover har kommunens forebyggende brandindsats "Bliv ildsjæ"l samt jævnlige brandøvelser gjort hverdagen tryggere for personalet på Demenscenter Lindegården i Vejle.

"To gange om året holder vi brandøvelser. Derudover har vi været på førstehjælpskursus, og til næste år skal vi på brandslukningskursus. Jeg føler mig tryg, hvis der skulle opstå brand," siger social- og sundhedsassistent Dorthe Markussen.