Borgerne tabte kamp om brandstationen

Foto: Lars Andersen

SORØ: Brandstationen i Sorø ligger midt på en villavej i det gamle boligområde i bymidten, og det har i snart en årrække ført til en række protester fra beboerne i området, som især er utilfredse med, at brandstationens placering hindrer trafikdæmpende foranstaltninger på den centrale vej i villakvarteret.

Protesterne tog for alvor fart, da et flertal i byrådet bestående af SF og Socialdemokraterne vedtog, at brandstationen skulle udvides, og det vel at mærke uden at der skulle laves en ny lokalplan for området.

Beboerne følte sig dermed kørt totalt ud på et sidespor uden muligheder for at komme indsigelser til udvidelsen, som i øvrigt vil øge brandstationens nuværende areal med næsten 75 procent.

Dermed mente beboerne, at der var tale om et "større byggeprojekt", som der ifølge Planloven skal udarbejdes lokalplaner for.

Men – en klage til Naturklagenævnet har ikke hjulpet på sagen, for nævnet har nu truffet en klokkeklar afgørelse og givet kommunen ret i, at den planlagte udvidelse af den omdiskuterede brandstation sagtens kan foretages uden en ny lokalplan.

Der er planlagt byggestart på projektet i næste uge.