Børn- og unge politik på vej

Arbejdet med at skabe en politik for børn og unge i Ny Frederikssund begynder med en høring

Foto: Stig Tolderlund

Et forslag til børn- og ungepolitik i Ny Frederikssund er skal i høring fra 1. august til 15. september.

Den skal have til formål at sikre sammehæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og uneg med behov for særlig støtte.

Forslaget til børnepolitik indeholder forslag til vision, værdiggrundlag samt overordnede mål og delmål.

Arbejdet med børnepolitkken vil inddrage samtlige medarbejdere og de involverede forældrebestyrelser og repræsentanter for børnene. Gennem dette arbejde skal der laves forslag til en politik på alle områder indenfor børn og ungeområdet. I 2009 vil arbejdet munde ud i en fælles sammenhængende børne- og ungepolitik for hele kommunen, som bliver fremlagt for byrådet i 2010.

Tina T. Stauning (A) roste oplægget, men savnede en arbejdsgruppe for kultur og fritid.

Kenneth Jensen (A) var enig, men foreslog, at man skulle kalde det "Opvækst- og uddannelsespolitik". Han mente, at forslaget også skal til høring i idræts- og kulturrådet.

Mads Bondo Dydensborg (B) syntes, at det var lidt langstrakt, at politiken først skulle være færdig i 2010.

Morten Skovgaard (C) sagde, at hvis man blev ved med at lave nye arbejdsgrupper, kunne det knibe med at blive færdig til 2010.