Blødere vand gør hverdagen lettere

Fordelene er store, når man fjerner kalk fra det hårde drikkevand i hovedstadsområdet. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Tekniske Universitet har gennemført i Brøndby.

Brøndby var det første sted i landet, hvor man begyndte at blødgøre vandet, inden det sendes ud til borgere og virksomheder. Det var der en naturlig forklaring på.

Alle borgere og virksomheder i Brøndby er tilsluttet Brøndbyvester Vandværk, og vandet i Brøndby blandes altså ikke med vand fra andre vandværker, som det sker de fleste andre steder. Så i Brøndby kunne man altså sænke vandets hårdhed på én gang, mens det andre steder må ske lidt efter lidt.

Allerede et halvt års tid efter Brøndbyvester Vandværk åbnede for det blødere vand – det var i september 2017 – besøgte Søndagsavisen Vestegnen en familie, der kunne mærke forskel. Der var et mindre behov for afkalkning af husholdningsmaskinerne, og familien kunne også skrue ned for mængden af shampoo.

Samme resultat når en undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU frem til. Toiletter og elkedler kalker mindre til, og der skal bruges mindre knofedt og kalkfjerner på at gøre rent.

– Brøndby er den første af vores kommuner, der har fået blødere vand, og det er derfor første gang, vi har haft mulighed for at måle effekten af at blødgøre vandet ude hos forbrugerne, siger Susanne Lykke Jakobsen, programleder i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor.

– Vi er derfor meget glade for, at de målinger, som DTU har foretaget, så tydeligt bekræfter vores tidligere beregninger, nemlig at blødere vand er en fordel – både for vores kunder og for miljøet, tilføjer Susanne Lykke Jakobsen.

Længere liv for elkedlen

Når vand bliver varmet op, bliver kalken udskilt og sætter sig som belægning i rør og husholdningsapparater.

– Elkedler er et af de apparater, der tit bliver skiftet ud på grund af kalkproblemer. Vi har derfor i samarbejde med 30 forbrugere målt, hvor meget kalk, der sætter sig i elkedler før og efter blødgøringen af vandet. Resultaterne viste, at tilkalkningen af elkedlerne blev reduceret med cirka 30 procent ved blødere vand. Det målte vi, efter at de var blevet brugt i tre måneder uden at blive afkalket. Vi fandt også, at husholdningerne brugte cirka 60 procent mindre afkalkningsmiddel til elkedlen end ved hårdt vand, fortæller Berit Godskesen, som har stået for DTU-undersøgelsen.

Konkret vil det betyde, at elkedler, kaffemaskiner og vaskemaskiner ikke skal afkalkes så ofte som før, og at de mindre hyppigt går i stykker på grund af kalk. Forbrugerne kan altså spare på skrappe afkalkningsmidler, og mængden af kasserede husholdningsapparater bliver mindre – til gavn for miljøet.

Netop fordelene for miljøet har stor betydning for forbrugerne. Som en af deltagerne i undersøgelsen siger i et interview: »Den største gevinst for mig er vores miljø og mine børnebørns fremtid«.

Sparer træls arbejde

I badeværelset har det blødere vand også stor effekt, nemlig på toilet, bruser og vandhaner. Målingerne viser blandt andet, at der i toilet-cisternerne sætter sig op til 80 procent mindre kalk end før. Det betyder, at forbrugerne har bedre mulighed for at undgå løbende toiletter, og at de kan bruge meget mindre tid og afkalkningsmiddel på at fjerne kalk.

I Æblehaven, et af Brøndbys ældrecentre, sparer man nu årligt mere end tre ugers træls arbejde på tilkalkede toiletter. Driftspersonalet vurderer, at de nu kan nøjes med at bruge fire timer om året på at afkalke toiletter og udskifte cisternekits, hvor de tidligere brugte 130 timer.

– Det er en stor, stor lettelse i den daglige arbejdsgang, fortæller en driftsleder.

Da der desuden skal købes færre afkalkningsmidler og nye cisternekits, vil der i Æblehaven være en besparelse på omkring 25.000 kroner om året – alene på grund af mindre kalk i toiletterne.

Flere får blødere vand

I de kommende år, efterhånden som flere vandværker får blødgøringsanlæg, kan mange flere forbrugere altså se frem til, at elkedlen og kaffemaskinen ikke skal afkalkes så tit, at vaskemaskinen bruger mindre afkalknings- og vaskemiddel, og at der skal bruges mindre tid og kemi på at fjerne kalkrande i toiletter og bade.

Hofor leverer, foruden Brøndby, vand til blandt andet Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk og Albertslund.

Mange forbrugere på Vestegnen efterspørger blødere vand. Netop Vestegnen har noget af det hårdeste vand.

Det ligger dog ikke lige for, at borgerne i disse kommuner får blødere vand.

Hofor har valgt en strategi, hvor blødgøringen af vandet indføres samtidig med renovering af vandværket. Det giver nemlig god mening, blandt andet økonomisk, at man opsætter blødgøringsanlæg samtidig med en renovering.

Så efterhånden som værkerne bliver ombygget, vil vandet blive gradvist blødere. Hofor's prognose er, at fem vandværker får blødgøringsanlæg frem mod 2025. Disse fem vandværker leverer, sammen med vandværket i Brøndby, cirka 75 procent af vandet fra Hofor.

Et af de fem vandværker ligger i Marbjerg uden for Hedehusene. Her er man i gang med at bygge den bygning, der skal rumme blødgøringsanlægget. Når bygningen er klar, skal anlægget installeres og testes. Det forventes at være klar til at levere blødere vand i løbet af 2020.

På vandværket ved Thorsbro i Ishøj er lokalplanen for det nye værk nu vedtaget, og der er foretaget arkæologiske og visse tekniske undersøgelse i byggeområdet. Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand omkring 2023.

Blødere vand i Brøndby

På Brøndbyvester Vandværk fjerner man en del af kalken ved at vandet tilsættes stoffet natriumhydroxid (en base) og sand. Dele af kalken bliver herved bundet til sandkornene, som bliver til små kugler, der synker til bunds i anlægget. Kalkkuglerne kan bruges til blandt andet jordforbedring på markerne. Vandværket i Brøndby sænker hårdhedsgraden i vandet fra 21-23 og til cirka 10. Det betyder blandt andet, at husholdningsapparater ikke kalker så meget til, og at familierne skal bruge cirka en tredjedel mindre vaskemiddel, opvaskemiddel, shampoo, sæbe mm. Der er dermed både økonomiske og miljømæssige fordele ved blødere vand. Det nye anlæg på Brøndbyvester Vandværk er det første store blødgøringsanlæg i Danmark. Det er planen, at der skal opføres blødgøringsanlæg i takt med, at vandværker renoveres. Hofor leverer vand til blandt andet Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Hvidovre og Rødovre.