Bispevalget på Fyn skydes i gang

Præster og menighedsrådsmedlemmer i Fyens Stift får nu tre uger til at vælge en ny biskop.

Umiddelbart er der gode chancer for, at Danmark får sin tredje kvindelige biskop, når Fyens Stift skal vælge en afløser for biskop Kresten Drejergaard, der fratræder med udgangen af oktober 2012.

Stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer får tilsendt deres stemmesedler i den kommende uge, og skal returnere dem senest 28. august.

Tre af de fire kandidater er kvinder. Det er sognepræsterne Eva Tøjner Götke, Kirsten Jørgensen og Tine Lindhardt. Eneste mand, der stiller op, er provst Peter Lind.

Tine Lindhardt er med sine 54 år den ældste i feltet. Hun har den fordel, at hun allerede en gang har prøvet at føre bispevalgkamp. I 2009 var hun kandidat ved bispevalget i Københavns Stift.

Tine Lindhardt var generalsekretær i Det Danske Bibelselskab indtil 2010, hvor hun blev præst ved Fredens Kirke i Odense.

Den yngste kandidat er 48-årige Eva Tøjner Götke. De seneste 18 år har hun været sognepræst i Thomas Kingos Kirke i Odense. Eva Tøjner Götke siger på sin hjemmeside, at hun som biskop blandt andet vil arbejde for at bevare folkekirken som "folkets kirke".

Kirsten Jørgensen er 52 år. Hun er sognepræst i Kerteminde-Drigstrup Kirker, hvor hun blev ansat i 1998.

Hun vil som biskop satse mere på, at præsterne lærer af hinanden for eksempel gennem samarbejdsgrupper.

Kandidatfeltets enlige mand, Peter Lind, 52 år, har siden 2009 har han været provst i Middelfart Provsti. Før det var han sognepræst i Gudbjerg på Sydfyn og i Middelfart.

Peter Linds mærkesag handler om sikre rummelighed, frihed, forskellighed og mangfoldighed i folkekirken.

Fyens Stift er i skarp træning i at afholde bispevalg. I 2008 blev Fyens Stift sat til at stå for et omvalg i Roskilde Stift, da optællingen af stemmesedlerne ved det første valg var endt i kaos.