Bevar de fire skoler og samarbejd med Privatskolen

Af Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød:

Der er efterhånden fremkommet mange planer for skolelukninger i Lillerød begrundet i et faldende børnetal. Men når man ser en fortsat etablering af nye boliger, senest et helt nyt boligkvarter i den nordlige del af Enghaven, og med udsigt til bebyggelse af Hvidestens bynære marker i en overskuelig fremtid, er det svært at forstå, at der ikke skulle være elevgrundlag for at videreføre alle fire skoler i Lillerød. Skolerne ligger desuden godt fordelt i byområdet, så flest mulige elever får korte og sikre skoleveje.

En (foreløbig) ukendt faktor er naturligvis etableringen af Allerød Privatskole. Ifølge oplysninger fra John Køhler (alleroednyt.dk 28/9) er der nu over 300 børn skrevet op, og han venter, at Privatskolen vil få 400 elever på sigt. Disse tal kan meget vel blive højere, hvis de skoleløsninger, kommunen tilbyder, ikke er attraktive. En Skovvang-storskole med over 1000 elever, problemer med flytning af elever og lærere fra Lillerød Skole, og med Pavillon-tilbygninger på sportspladsen indenfor et budget på kun 25 mill., kunne sikkert få mange forældre til at overveje, om de vil byde deres børn sådanne forhold.

En post i Allerøds skolebudget, som IKKE fremgår af budgetopstillingerne, er den kommunale betaling (refusion til staten) for disse elever, som er 33.055 kr pr. elev om året. Med en ligelig årgangsfordeling (1 til 5 år) af børnene på Privatskolens liste bliver det ved starten af skoleåret i 2016 til 60 elever, dvs. en årlig udgift på 2 millioner kr. det første år og 4 mill. kr. det næste, stigende til godt 13 mill. kr. om året på sigt. Disse omkostninger hører jo med i budgetopstillinger for Allerød Kommunes skoledrift, selv om de ødelægger de anførte besparelser.

Det bedste, man kunne gøre, ville efter min mening være at bevare de nuværende fire skoler i Lillerød og så søge samarbejde med Allerød Privatskole om fælles udnyttelse af de eksisterende skolebygninger. Hvis det kommunale tilbud er skoler af overskuelig størrelse med rigelig plads til specialklasser og gode idrætsfaciliteter samt korte og sikre skoleveje, så vil Privatskolen måske heller ikke vokse helt så voldsomt.