Beskyldning om følgagtige embedsmænd bag byggetilladelse

Kommunen bør udarbejde en lokalplan for Parkvej, hvor forvaltningen egenhændigt har godkendt en tinglyst vejret gennem privat have