Beredskabsforringelser kommer borgmesteren selv til at stå på mål for