Benzin og fradrag

Benzinprisernes himmelflugt rammer utilsigtet hårdt de 850.000 danskere, der pendler så langt til arbejdet i egen bil, at de har skattemæssigt kørselsfradrag i deres indkomst.

En del med kort afstand til arbejdet har helt eller delvist omlagt deres transportrytme, så bilen erstattes af cykel, tog eller bus. Men har man langt til arbejde, er det – især i provinsen – ikke let alene at satse på kollektiv trafik.

Mens benzinpriserne er steget, er kørselsfradragets størrelse ikke tilsvarende blevet reguleret, og regningen kan let løbe op i flere tusinde kroner ekstra i løbet af et år for de danskere, der kører langt til arbejdet.

De stigende benzinpriser giver også statskassen ekstra moms-indtægter, så der er penge at gøre godt med i statskassen, og man kan sætte ind på flere fronter.

Hovedstadsområdet er jo f.eks. dækket godt ind med mulighed for at tage bus og tog til arbejdet, og derfor kunne man undlade at øge transportfradraget til borgere i den del af landet. Det kunne også blive en ekstra tilskyndelse til øget brug af kollektiv trafik, som måske endda kunne gøres billigere.

Men i det meste af provinsen er der masser af pendlere med langt til arbejdspladsen og ikke en tilstrækkelig god kollektiv trafik. Det sidste kan der også gøres noget ved i provinsen, men realistisk set må kørselsfradraget også have et skub opad, når prisen på benzin og diesel stiger så voldsomt.

Det må være muligt at indrette et mere fleksibelt niveau for kørselsfradraget, så man ved årets slutning kan fastlægge, hvad fradraget pr. kilometer skal være det pågældende år. Fradraget kan så gå op – og det kan gå ned. Alt afhængig af prisudviklingen på benzin og dermed omkostningerne ved at komme på arbejde.

Hvis man ikke gør noget på dette område, vil de i forvejen hårdt ramte yderområder og landdistrikter blive endnu hårdere ramt. Et fornuftigt kørselsfradrag er både med til at øge mobiliteten i arbejdsstyrken, så folk er parat til at have en betragtelig afstand til arbejdet, og fradraget er med til at skabe liv i mindre bysamfund, som ellers er truet af den overordnede samfundsudvikling, hvor centraliseringen tager fart.

Skatterådets formand Lida Hulgaard har sagt til Jyllands-Posten, at hun er åben over for overvejelser om et højere kørselsfradrag, så lad os se, om der ikke kan komme skred i sagerne. Det ville være et godt signal om fortsat interesse for mobilitet på arbejdsmarkedet og et mindre skævt Danmark.

O.D.