Bedre service for S-togpassagererne i hovedstadsområdet

Fremtidens S-tog skal køre meget hyppigere end i dag. Og så skal det være muligt at lade S-togene køre i døgndrift, sådan som vi kender det fra Metroen. Det vil gøre S-toget langt mere effektivt og attraktivt for passagererne. Det er formålet med den nye aftale, som vi har indgået om fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet. Samtidig retter vi op på punktligheden på Kystbanen ved at adskille den fra Øresundstrafikken.

Ved at automatisere og udbyde det samlede S-togssystem kan vi opnå en driftsgevinst til en værdi af 1,3 milliarder kroner Hvis vi omsætter en del af gevinsten i døgnbetjening og hyppigere afgange, vil der komme op til 13 millioner flere passagerer om året. Når der ikke skal sidde en lokofører i hvert tog, koster det kun lidt ekstra at lave flere afgange både i myldretiden og i døgnets ydertimer.

Med aftalen har vi givet hinanden håndslag på, at 68 procent af DSB's samlede rejser skal udbydes. Det er positivt, fordi vi så kan bygge videre på de rigtig gode erfaringer, vi har med udbud af den midt- og vestjyske togtrafik, hvor der er høj punktlighed og høj kundetilfredshed. Herunder skal ansvaret for togdriften og for Banedanmarks infrastruktur på S-banen udbydes i et OPP-samarbejde, som vi kender det fra Metroen. Det svarer til cirka 20 procent af Banedanmarks samlede udgifter til drift, vedligehold og fornyelse. Staten vil dog stadig eje hele infrastrukturen.

Samtidig opdeler vi Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø overtages af Skånetrafikken og udbydes.

En adskillelse af de to trafiksystemer vil forbedre mulighederne for en mere punktlig togbetjening på Kystbanen, da driften ikke længere vil være påvirket af forsinkelser langt oppe i Sverige.

Gennem udbud, ny teknologi og en enklere organisering af Kystbanen og Øresundstrafikken, sikrer vi altså, at fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet fokuserer på passagererne og giver dem en bedre og mere effektiv togdrift.

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen samt transportordførerne Andreas Steenberg (RV), 

Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Villum Christensen (LA) og Rasmus Jarlov (K)