Balancegang i Humlebæk Syd

Med protokollat til vedtagelsen af Planstrategien fastholder byrådet arkitektkonkurrencen og en eventuel fremtidig udbygning af Humlebæk Syd – men udviklingen skal ske i respekt for områdets natur og rekreative kvaliteter

Foto: Peter Klar