Arkiv søger oplysninger om modstandsfolk

Hørsholm Egns Museum samler oplysninger til stor, historisk database

Foto: Pernille Kristensen

"Under Anden Verdenskrig 1939-1945, var Danmark besat af Tyskland fra 9.april 1940 til 4.maj 1945. Den danske regering og de danske politikere overgav sig til den tyske overmagt, og indtil august 1943 arbejdede man sammen med tyskerne. En undtagelse var Danmarks Kommunistiske Parti, som blev forbudt af den danske rigsdag i juni 1941. Den danske statsminister, Vilhelm Buhl, gik i en berygtet radiotale meget vidt i sin fordømmelse af dem, der modsatte sig den tyske besættelse med sabotage og propaganda. Han omtalte dem, som vi i dag omtaler terrorister. Alligevel voksede modstandsbevægelsen gennem årene. Især efter at Tyskland havde lidt to store militære nederlag ved henholdsvis Stalingrad, Kursk og El- Alamein i 1942 – 43, og det derfor forekom mere og mere sandsynligt, at Tyskland ville tabe krigen til de allierede – USA, England og Sovjetunionen. Modstandsbevægelsen kom efterhånden til at omfatte folk fra alle de politiske partier; men kommunisterne og på den anden fløj, de konservative, gjorde sig stærkt gældende. Og i Hørsholm fandtes selvfølgelig også folk, der tilsluttede sig modstandsbevægelsen, selvom det ikke kom til større aktioner her på egnen."