Arbejdsgruppe for grusgrav godt igang

Arbejdsgruppen, der skal lave en plan for Lynge Grusgravs overgang fra råstofområde til natur- og fritidsområde, er kommet godt igang.

Foto: Michael Braunstein

Det oplyste borgmester Eva Nejstgaard, C, på Allerød Byråds april-møde.Økonomiudvalget besluttede 5. februar at nedsætte arbejdsgruppen, med repræsentanter fra Farum Sten & Grus og den kommunale administration. Udvalget besluttede også, at der skulle udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen, og byrådet sagde i enighed ja til forslaget til kommissorium.I byrådet sagde Eva Nejstgaard, at arbejdsgruppens første møde havde været meget positivt.John Køhler, V, fandt, at det var vigtigt at få inddraget naboer og andre relevante parter, og løsgængeren Peter Schmiegelow gav udtryk for, at han gerne havde set en bredere sammensætning af arbejdsgruppen, så politikere, naboer og andre deltog i diskussionerne.Flemming Villadsen, A, glædede sig over nedsættelsen af arbejdsgruppen, så planerne om fritids- og naturområde kunne realiseres, og Lea Herdal, SF, så frem til at få afdækket, hvad fritidsområdet skulle indeholde, ligesom Miljøcentrets fremtidige rolle skulle afdækkes.Det ventes, at arbejdsgruppen kan fremlægge et forslag inden udgangen af 2008.