Alternativ behandling: – En rosenterapeut læser kroppen