Allerød overvejer beredskabs-fusion med Rudersdal og Hørsholm

Baggrunden er Folketingets overvejelser om en grundlæggende strukturændring af redningsberedskabet

Foto: Michael Braunstein

Allerød Kommune overvejer et samarbejde om det kommunale beredskab med Rudersdal Hørsholm Beredskab. Til mødet i Økonomiudvalget 16. april anbefaler Forvaltningen, at Allerød Kommune afsender en formel henvendelse til Rudersdal Hørsholm Beredskab om indgåelse af fremtidigt beredskabs-samarbejde.