Allerød er »klassens duks« ifølge BUPL

Martin H. Wolffbrandt (K), byrådsmedlem

Debatindlægget »Nu sparer Allerød Kommune på børnene igen…« af Pernille Riis, der er næstformand for BUPL Nordsjælland, rammer ved siden af og bidrager til at vildlede borgere og lokalpolitikere, som ikke kender spillereglerne for kommunerne.

Ifølge BUPL selv er Allerød »klassens duks« i Nordsjælland. Allerød er i top, når det gælder antallet af uddannede pædagoger i kommunerne i Nordsjællands daginstitutioner. Allerød er også den kommune, som har færrest børn pr. pædagog – det vil sige flest pædagoger pr. barn – i Nordsjælland.

Vi ligger i top med index 115 (kilde: KORA for BUPL).

Spillereglerne for kommunerne i Danmark er, at der hvert år mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, uanset om den er borgerlig eller socialdemokratisk, aftales en såkaldt serviceramme, som fastlægger, hvor mange penge kommunerne må bruge på service.

I Allerød Kommune bruger vi servicerammen fuldt ud. Det betyder, at vi giver borgerne al den service, vi har lov til. Derfor er konsekvensen af at følge Pernille Riis' råd, (at tage børnene ud af sparekataloget, når budgetterne lægges) at pengene skal findes et andet sted. For eksempel ved besparelser på ældre eller skoler. Det er en rigtig dårlig idé.

Det er en udfordring for kommunerne, at vi løbende skal effektivisere. Det er ikke nogen nem opgave. Men den er overkommelig.

Her kommer et billede på Allerød Kommunes udfordringer i forbindelse med budget 2017: Opgaven svarer til, at man af sin ægtefælle får til opgave at klare juleindkøbene. Man har altså cirka et halvt års varsel.

Man skal klare indkøb for 1366 kroner, men inden man køber ind, skal man lige aflevere 215 kroner til en værdig trængende i Jylland. Det vil sige, at man får 1581 kroner med.

Så kommer effektiviseringsudfordringen: Ud af indkøbene skal man finde besparelser på 22 kroner. De 22 kroner svarer til effektiviseringerne.

Ps: De 215 kroner svarer til den kommunale udligning, som altså er cirka 10 gange større end det beløb, vi skal effektivisere for.

Allerød Kommunes budget er noget større end budgettet ved juleindkøb. Men hvis man erstatter kroner med millioner, passer det nogenlunde. Allerød Kommunes budget er altså næsten 1,6 milliarder kroner.