Afskaffelse af efterlønnen redder ikke økonomien

Kristine Thrane, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Nordsjælland, skriver

Regeringen har tudet os ørene fulde med, at vi bliver nødt til at afskaffe efterlønnen af økonomiske årsager, og udstiller det som et gode, der ikke er råd til fremover. De nævner derimod intet om, at staten giver 70-100 milliarder kr. om året i tilskud til arbejdsmarkedspensioner – det betyder reelt, at en enkelt pensionsopsparing for en højtlønnet koster staten dobbelt så meget som en borger på efterløn. Derudover betyder det, at de højtlønnede på grund af store private pensionsformuer selv kan bestemme, hvornår de vil trække sig tilbage – og kan derfor let blive fristet til at gå på tidlig pension – for det giver jo sig selv, at hvis man har sparet en masse penge op, så vil man også godt stoppe med at arbejde så man kan nyde livet og bruge pengene.

Til sammenligning koster efterlønnen statskassen 15,5 milliarder i 2012, og udgiften er faldende.

Hvis efterlønnen blev afskaffet i dag, og de penge folk har indbetalt til ordningen tilbagebetales frem til 2020, ville besparelsen være nede på 10 milliarder om året, MEN det er stadig forudsat, at alle der er på efterløn i dag kommer i arbejde! – og det er de fleste vist enige om er urealistisk! De der ikke kommer i arbejde, skal have understøttelse, førtidspension eller anden hjælp – penge som bl.a. Rudersdal kommune skal betale. Altså, staten sparer – men de eksporterer blot problemet til kommunerne, hvor regeringen allerede har dikteret 0-vækst, med den konsekvens at vi skal spare endnu mere på kernevelfærdsydelserne. Især vil de kommuner, der i forvejen har en anspændt økonomi blive ramt hårdt.

Det er bydende nødvendigt for en ny regering, at være økonomisk ansvarlige og få rettet økonomien op igen efter denne VKO-regering, men det er urimeligt, at det er de dårligt stillede, de nedslidte – de der ofte har et hård fysisk arbejde; der skal betale regningen efter at regeringen har uddelt ufinansierede skattelettelser til de rige. En mere retfærdig løsning ville være at nedsætte skattefradraget på arbejdsmarkedspensionerne i stedet.