Ældreboomet “truer” stadig Egedal

Befolkningsprognoserne for Egedal viser fortsat en eksplosiv vækst blandt de ældste borgere

Foto: Mette B. Sørensen

Det er ingen overraskelse, at der kommer flere og flere ældre borgere i Egedal.

Og det overordnede resultat af befolkningsprognoserne for kommunens borger-sammensætning, viser da også at den tendens fortsætter. Her figurerer andelen af borgere over 85 år endnu engang som listens højdespringer.

Antallet af borgere over 85 år i Egedal Kommune forventes nemlig frem mod 2026 at stige med hele 243 procent fra 346 ældre i dag til 1.185 om 12 år.

I den modsatte ende er der dog heldigvis også udsigt til en stigning. Prognosen forudser nemlig, at andelen af børn mellem 0-5 år i 2026 er steget med 5 procent.

Det overordnede billede tyder dog på, at der skal overføres midler fra børn- og ungeområdet til ældre sektoren.