Åbning af Rønneholt Parkvej?

Af Peter Hvidegaard, Havrevænget 11, 3450 Allerød

Med den omdiskuterede flytning af indskoling til Skovvang skolen melder sig en række praktiske udfordringer der skal løses. Herunder sikker skolevej for de mange børn der skal fragtes til Skovvang.

Personligt synes jeg, at vi som kommune er på vej til at blive pålagt utroligt mange følgeudgifter i form af om- og tilbygninger, infrastrukturændringer ift skolevej, evt opdatering af faglokaler som kommunen allerede råder over i tilstrækkelig grad m.m.

Alt sammen pga en økonomisk begrundet øvelse på en skole, hvor byrådet ved afstemning har fralagt sig ledelsesretten og givet denne til en skoleleder og derfor blot er henstillet til at må bakke dette loyalt op.

En økonomisk øvelse, der tvivlsomt giver en økonomisk gevinst selv isoleret set på skolen, men som derefter giver en lang række følgeomkostninger. Følgeomkostninger som vi åbenbart har råd til, da det er en anden kasse. Disse penge kunne jeg godt finde mange andre spændende anlægsprojekter i kommunen at finansiere istedet.

Rønneholtparken, der primært har distriktsskole på det tidligere Lillerød skole, skal nu alle fragtes til Skovvang. Her vil det for de helt små nødvendigvis betyde transport i bil for mange. En transport stort set gennem hele byen.

Er det med i planerne at åbne Rønneholt Parkvej?

Det er med mine øjne det eneste mulighed for at skabe en fornuftigt transport løsning for de mange mange mennesker og børnefamilier i Rønneholtparken.

Og nej, det er ikke blot at lære børnene at cykle. De mindste må end ikke engang lovligt cykle til skole selv.

Og for dem der kan cykle selv skal vi have fundet en løsning således at "Hestestien" vil kunne gøres til sikker skolevej. Ligesom krydsningen af Frederiksborgvej.

Er kommunen parat til at tage disse konsekvenser?