Åbent brev til Borgmester Erik Fabrin

Café Ny Holte Port – Bridge og andre aktiviteter.

Kan det virkeligt være rigtigt, at Rudersdal Kommune (RK) for et ringe beløb, ca. Kr. 115.000 om året, afskærer flere end 150 pensionister fra nogle dejlige aktiviteter, som vi gennem 15 år har dyrket i Ny Holte Café?

Vi, som kom uge efter uge i Ny Holte Café, må se det lukket pga. besparelser. Hvordan kan RK nedlægge noget der er til så stor glæde for så mange uden at tilbyde os et andet lokale? OK, så bygger RK et nyt aktivitetscenter Rønnebærhus, men der er ikke plads til os. Vi havde selvfølgelig håbet der kunne stilles et lokale til rådighed til vores hobby – bridge, gymnastik, andet kortspil, banko, sang og Grøn Café. Alt sammen noget der holder os i gang – til fordel for alle parter – men desværre er vi ikke taget i betragtning til en plads i centret.

Hvorfor er vi ikke taget med i beregningerne når der planlægges nyt center?

RK bygger nyt på Rønnebærvej og Byageren samt renoverer Hegnsgården. Fint med det, men samtidig nedlægger kommunen en aktivitet for et så lille årligt beløb som er et forebyggende middel mod mange aldersbetonede sygdomme.

Skal vi ældre blive i vores hjem så længe som muligt, kræver det bl.a at vores krop og hjerner holdes i gang. Synes du kommunens beslutning om at fratage os vores aktivitetslokaler er med til at fremme vores sunde helbred?

Tænker man på økonomi, er det billigere at gøre en indsats overfor os mens vi bor i egen bolig frem for, at skulle bygge endnu flere plejehjemspladser.