40 år med messingsuppe og musikglæde

Thilde Norlin har i 40 år blæst trompet i Stardust Swingband. Hun har blandt andet spillet for dronningen og har haft mange musikalske glæder

Foto: Jesper Berg

ølstykke Thilde Norlin og hendes mand var med i den lokale gruppe af FDF-spejdere, da de sammen med en række andre ledere ved en FDF-lejr i 1979 besluttede sig for, at en spejder-gruppe bør have et tamburkorps.

"Der var godt nok ingen af os, der havde instrumenter eller kunne spille musik," husker Thilde Norlin. Det var dog ikke detaljer, som skulle forhindre oprettelsen af orkesteret, så gruppen af spejderledere gik i gang med at søge om sponsorater, og det lykkedes da også at få den lokale bank til finansiere indkøb af instrumenter, og tamburkorpset blev en realitet trods medlemmernes manglende musikalske erfaring.

"Det kom nok aldrig til at lyde helt godt," smiler Thilde Norlin, som dog i den anledning begyndte at spille på trompet og kort tid efter blev kontaktet af musikskolens leder, Hans Rudloff, som sammen med andre lærere fra skolen var ved at etablere orkesteret Ølstykke Blæserne. Om hun kunne have lyst til at spille med? Det kunne hun, og selvom orkesteret siden er blevet til det, der i dag hedder Stardust Swingband, er hun stadig et aktivt medlem af gruppen.

"Dengang var vi 40-50 medlemmer, hvoraf mange var børn og unge, og vi optrådte mange steder; blandt andet på Ølstykke Station ved indvielsen af den sidste del af Frederikssundbanen i 1989, hvor dronning Margrethe var med," husker den tidligere damefrisør med egen salon, Orkidé Klip, i byen. Hun har i tidens løb haft et par korte afstikkere til andre bands som Fredensborg Byorkester, sammen med hvem hun også spillede for dronningen, når hun – Margrethe – om foråret flyttede til Fredensborg Slot.

Thilde Norlin kommer fra en musikalsk familie, hvor faderen var suppe, steg og is-pianist, så hun kunne noder, da hun i Ølstykke Blæserne besluttede sig for at prøve kræfter med trompeten.

"Jeg kom hurtigt efter det, for jeg fandt ud af, at det hjælper at øve sig," griner hun.

Ølstykke Blæserne blev i mange år blev professionelt ledet af Keld Mortensen, der var trompetist ved Prinsens Livregiment, og som i 2008 flyttede til Jylland og dermed måtte opgive arbejdet med blæserorkesteret i Ølstykke.

"Det er dejligt at spille med andre, man har en fælles musikglæde med, og som man efterhånden har kendt i mange år," siger hun om samværet i orkesteret, som, da Keld Mortensen forlod orkesteret i 2008, var lige ved at lukke – også på grund af for få medlemmer – men i stedet overtog den mangeårig pianist i Ølstykke Blæserne Søren Sandholm dirigentstokken, og orkesteret skiftede navn til Stardust Swingband. Nu med mere jazz og swingmusik på repertoiret.

Søren Sandholm døde i 2016, og da overtog Erling Bille ledelsen af orkesteret, som øver hver torsdag på Maglehøjskolen.

"Vi er i Stardust Swingband 10-12 medlemmer, som øver hver torsdag, men vi mangler en pianist og en bassist for at have den helt rigtige sammensætning," fortæller Thilde Norlin, som opfordrer til, at man kontakter orkesteret, hvis man har lyst til at spille med.