34-årig rengørings-boss frikendt for menneskehandel

Sådan så der ud i kælderens toilet.
Sådan så der ud i kælderens toilet.

I den første sag om menneskehandel til tvangsarbejde er en 34-årig serber frifundet af Retten i Helsingør.

I den første straffesag om menneskehandel til tvangsarbejde er en 34-årig serbisk mand torsdag blevet frifundet af Retten i Helsingør.

Beviserne holder ikke vand, fremgår det af afgørelsen i sagen, hvor manden var tiltalt for at have tvunget fire rumænere til at arbejde i rengøringsbranchen.

Tiltalen fra Nordsjællands Politi er ikke tilstrækkeligt præcis, fastslår retten.

Der mangler en beskrivelse af, hvordan han skulle have rekrutteret og transporteret de fire.

Desuden har forklaringerne fra rumænerne været usammenhængende og mangelfulde, ligesom flere vidner har støttet den tiltaltes version.

Retten savner efterforskning fra 2011, da rumænerne opholdt sig i Helsingør.

Anklagemyndigheden har ikke ført naboer eller andre udenforstående vidner, som kunne have belyst de fires situation, noteres det i dommen.

Den 34-årige var anklaget for at have ladet de fire bo under usle forhold i en kælder i Helsingør i 2011.

Det var den rumænske ambassade, som gik til politiet og fortalte om sagen.

Retten har også frifundet den 34-årige for åger, det vil sige grov økonomisk udnyttelse af de fires manglende indsigt og vanskelige situation.

Anklagemyndigheden påstod under sagen, at de fire var blevet lovet en løn på 500 euro om måneden, og at de var tvunget til at arbejde i op til 18 timer i døgnet på forskellige nordsjællandske skoler.

I en anden verserende straffesag i Helsingør er en far og hans søn ligeledes tiltalt for menneskehandel i forbindelse med påstået tvangsarbejde i rengøringsbranchen.