3 år spildt

Peter Thinghøj Christiansen, Thinghøjs Boghandel, Jernbanegade 27, 3600 Frederikssund

Hr. Jørgen Bech har i fremlagt en række forslag til at styrke de 4 handelscentre i kommunen. Der har gennem flere år været fremlagt ønsker og ideer fra detailhandlens side uden at disse er blevet efterkommet.

Den 6. september 2012 mødtes undetegnede og et par nadre detailhandlere med daværende borgmester Ole Find. På et to timer langt møde fremlagde vi en række forslag til forskønnelse og styrkelse af byens handelsgader. Vi forlod mødet med gode forventninger om at noget af det fremlagte ville blive gennemført. Godt 2 måneder efter takkede vi for mødte og spurgte om der var noget der skulle uddybes og selvfølgelig også fordi vi var nysgerrige efter at høre hvordan det gik med vores ønsker. Der gik så adskellige måneder, og på et møde traf jeg Ole Find og spurgte til vores forslag. Dette udløste en invitation til et nyt møde i maj måned 2013. Her gennengik vi endnu en gang vores forslag som det blev klart ikke var kommet længere end til borgmesterens skrivebord. Så blev der valg, det politiske flertal ændrede sig og borgmesteren var ny. Der gik så igen mange måneder, forsøg på at få FETC til agere på vores vegne overfor kommunen blev afvist, og henvendelser til politikerne førte ikke til noget. I efteråret 2014 og start af 2015 forsøgte vi i Byrådets spørgetime at vække formændene for nogle af udvalgene til at gøre noget ved skiltning, vejføring, parkeringsforhold, økonomi i FETC, belysning, uden at det førte til andet end pæne svar, vi kigger på og kommer tilbage til jer. Derefter rettede vi henvendelse til teknisk afd. ang. skiltning af Jernbanegade og Østergade, hvor vi påpegede fejl i skiltning og ønsker om klarere skiltning af gågade zonen. Dette gav den forbløffende oplysning at den skrivelse som vi havde afleveret, for anden i maj 2013, med vores ønsker og ideer, var ukendt på forvaltningen. Dette medførte en korrespondance med Hans Riis og Henriette Andersen, hvor især ønsket om at det var en gågade og den var ensrettet skulle tydeliggøres. Den 18. juni skrev jeg til H. Andersen og Tina Tving Stauning igen for at høre hvordan det. Og pludselig en morgen opdager jeg at der er nye skilte. Dette udløste d. 8. juli 2015 følgende jubelskrivelse til H. Andersen og Tina T. Stauning. " Hej Henriette, så er de nye skilte sat (op) og jeg må siger at der aldrig har været så meget cykeltrafik i gaden som der er nu. Vores ønske om en fremhævelse af cykelforbuddet mellem kl. 9 og 19 er forvandlet til en fodnote på et skilt, der i krydset mod Ågade stadig står i den forkerte side i forhold til indkørsel i gaden og i krydset Østergade Kocksvej stadig står foran en skraldespand og træer og teksten igen som en fodnote nederst på skiltet. Så jeg beklager at måtte sige tak for ingenting i forbindelse med cykeltrafikken gennem gaden. Det er heller ikke blevet klarere at gaden er ensrettet. Skiltene med ensrettet fungerer ikke med den nuværende placering og der køres ind fra Kirkegade. De forslag vi havde lavet er totalt overhørt og det kan jeg jo kun beklage af hensyn til fodgængerne, vores mulige kunder, der skulle være med til at gøre gaden levende. "

Så sådan inddrager man interesserede detailhandlere i arbejdet for at gøre byen spændende. Lad dem snakke sig varme, lad dem køle af, og så glemmer de nok alt om det. Og så kan det vores politikere så komme med forslag, der til forveksling, ligner det allerede fremlagte.

Tak til borgmestre, byråd, forvaltning, FETC og andre der skulle styrke vores by, trække nye borgere og kunder, for at have spildt 3 år der kunne have været brugt bedre.

PS. Listen med forslag ligger måske stadig på borgmesterkontoret.