29 år

Kalundborg-egnen: Rasmus Horn Langhoff, Kalundborgkredsens socialdemokratiske folketingskandidat, fylder 29 år torsdag den 8. oktober.