22 procent klarer sig selv

Den seneste opgørelse på flygtningeområdet i Rudersdal viser, at kommunen ligger under gennemsnittet, når det gælder antallet af selvforsørgende flygtninge set i forhold til resten af landet

Foto: Thomas Schiermacher

22 procent af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Rudersdal Kommune siden flygtningestrømmen tog til i 2014, er selvforsøgende. Det viser den seneste opgørelse foretaget af beskæftigelseschef Martha Almann, der på månedlig basis orienterer Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget om udviklingen på området.

I mere konkrete tal betyder det, at der 1. november 2017 var 64 ud af 286 flygtninge og familiesammenførte, der klarer sig selv. Yderligere 22 er i job med løntilskud fra det offentlige og endnu 64 er i virksomhedspraktik.

På landsplan er tallene bedre, end de er i Rudersdal. Ifølge en undersøgelse lavet af dr.dk, hvor 63 af landets kommuner har deltaget, er 75 procent af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til danske kommuner siden 2015 selvforsørgende.

Jens Bruhn (S) er formand for Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget i Rudersdal Kommune, og han er ikke tilfreds med, at kommunen ligger under gennemsnittet.

"Svaret er, at vi selvfølgelig først er tilfredse, når alle kan klare sig selv. Vi vil have alle ud at arbejde, og det arbejder forvaltningen, udvalget og kommunalbestyrelsen benhårdt på. Men det er ikke en let opgave," siger han.

Og holdningen til, at flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsynende, er ikke anderledes end holdningen til alle andre.

"Det gælder alle. Både dem der er kommet til udefra og dem, der har været her altid," siger Jens Bruhn.

Mængden af flygtninge er også blevet justeret. Der er ganske enkelt kommet færre flygtninge til Rudersdal end først anslået. For 2016 var kvoten 102, og her har Rudersdal Kommune modtaget 98 flygtninge. I 2017 var kvoten oprindelig 90, men 29. marts 2017 nedjusterede Udlændinge- og Integrationsministeriet kvoten til 37, og den 19. september 2017 kom en yderligere nedjustering til 20. Rudersdal Kommune har foreløbig modtaget 16 flygtninge inden for kvoten. For 2018 er der en kvote på 36.

Du er i arbejdeBliver forsørget af din ægtefælleLever uden indkomst fra det offentlige

Det tæller ikke med, når:

BørnepengeUngeydelseBoligydelse.