208 personer har søgt asyl efter grænsekontrol gik i gang

På grænsekontrollens anden dag er over dobbelt så mange personer afvist og nægtet indrejse i Danmark.

Den dansk-tyske grænse samt færgefarten fra Tyskland har i nu to dage været kontrolleret af danske politibetjente ved udvalgte grænseovergange. Betjentene foretager stikprøvekontrol af biler samt kontrol af tog- og færgepassagerer.

Siden indførelsen af grænsekontrollen 4. januar har 208 personer søgt asyl i Danmark, det oplyser Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Hverken ministeriet eller politiet vil dog oplyse, hvor mange af disse, der har søgt asyl ved grænsekontrollen.

Ifølge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har man registreret 111 asylansøgere mandag og 97 tirsdag. Størstedelen af asylansøgerne kommer fra Syrien og "øvrige"-nationaliteter, som ministeriet ikke vil oplyse, hvad dækker over.

I løbet af 5. januar har politiet skønsmæssigt kontrolleret 1366 personer. 36 af dem er blevet afvist og nægtet indrejse i Danmark.

Det er over dobbelt så mange afvisninger i forhold til grænsekontrollens første dag, hvor 18 personer blev nægtet indrejse. Samtidig er en person sigtet for menneskesmugling.

Fordelt over grænsekontrollens to dage har politiet skønsmæssigt tjekket 2466 personer, afvist 54 og sigtet fire personer for menneskesmugling.

Tallene vedrørende registrerede asylansøgere er foreløbige og forbundet med usikkerhed, da der løbende sker efterregistreringer.