2014 blev året hvor klubben blev samlet

"Det var et lidt vemodigt farvel til Skovvang, men så sandelig også et stort goddag til Allerød Idrætspark," sagde Flemming Bærentzen i beretning

Foto: Michael Braunstein

2014 var Flemming Bærentzens første år som formand for AFK, og det blev et utroligt spændende og travlt år med mange nye og uforudsete, men også lærerige opgaver, slog han fast i sin beretning, da AFK holdt generalforsamling 17. februar i Allerød Idrætspark.

"2014 blev året, hvor vi fik samlet vores klub i Allerød Idrætspark efter mange år, hvor vi tidligere har været splittet op på Skovvang Stadion og diverse skolebaner. Et lidt vemodigt farvel til Skovvang med mange gamle og gode minder, men så sandelig også et STORT goddag til Allerød Idrætspark, hvor der venter os mange gode og spændende år," sagde Flemming Bærentzen.

Han fortsatte:

"Allerød Idrætspark blev indviet med et flot arrangement med masser af fodboldkampe, sjove events for de yngste, traktement for vore sponsorer, politikere, naboklubber, DBU Sjælland og mange flere. Derudover flot grill-arrangement og diskotek for alle vore medlemmer om aftenen. Alle frivillige skal have tak for deres store indsats. I det hele taget en fantastisk AFK-dag."

Flemming Bærentzen konstaterede, at forpagteren af caféen i Allerød Idrætspark valgte at stoppe med udgangen af juli måned, men at det er lykkedes AFK at få sammensat en styregruppe og en stor gruppe personer til at tage vagter og dermed selv overtage forpagtningen.

"En stor opgave, som lige kom snigende, men som mange frivillige løftede til UG. Der er nu åbent alle dage i ugen undtagen fredag, når der er træning og kamp, og vi har fået givet vores klubliv et ordentligt spark bagi, hvor vi selv fastsætter fornuftige klubpriser og selv kan disponere over lokalerne og holde arrangementer. Jeg vil opfordre alle trænere og holdledere til at bruge caféen til endnu flere arrangementer," sagde AFK-formanden.

Om den sportslige side af sagen pegede Flemming Bærentzen på, at AFK har et nyt koncept for herre senior 1 og 2.

"En trup på cirka 32 mand træner nu sammen for at opnå større samhørighed, større konkurrence og dermed højnet kvalitet for begge hold. Der er opgraderet på trænersiden også i håb om at få vores 2. hold til at fungere optimalt, hvilket har været meget svært i de senere sæsoner. Det er lykkedes over al forventning med super arbejde fra hele trænerstaben."

"Det var også året, hvor vi måtte sige farvel til Martin Jensen, som valgte at stoppe efter mange år. Først i ungdomsafdelingen og senere som træner for senior 1. Stor tak til Martin for hans indsats. Ny træner blev Dennis Foss, som tidligere har spillet og trænet på højeste niveau i Lyngby Boldklub. Vi tror på, at Dennis er den træner type, som AFK har brug for til at bringe AFK og alle vores unge spillere et skridt videre," sagde Flemming Bærentzen.

AFK-formanden slog fast, at "klubbens økonomi er sund og god", idet han takkede alle trofaste sponsorer og ikke mindst Allerød Erhvervsklub for deres bidrag.

Flemming Bærentzen oplyste, at AFK igen i 2015 vil være vært for to fodboldskoler i DGI-regi, nemlig i uge 32.

"Til sidst vil jeg opfordre os alle til at fortsætte med den gode positive indstilling. Selvfølgelig vil vi alle gerne have, at vores baner, vores klubhus og alle andre ting er fejlfrie og perfekt. Men i stedet for at bruge tid på at ærgre os over de små fejl og mangler, så lad os sammen fokusere på de store og mange positive ting i vores klub og på vores anlæg Allerød Idrætspark, som stadig beundres af andre klubber, når de besøger Allerød Idrætspark. Lad os bevare vores gode samarbejde med Allerød Service for at få rettet de små ting hen ad vejen."

"Tak til vores medlemmer, trænere, ledere og alle hjælpere/supportere, café-udvalget, til alle vores trofaste sponsorer, Allerød Erhvervsklub, Banko Banden, stadionpersonalet og Allerød Kommune. Uden alle jer var AFK ikke, hvor vi glædeligvis er i dag," sagde Flemming Bærentzen.