To døde i ulykker på farlig vej: Nu skal nye tiltag gøre den mere sikker

De lokale politikere lyttede til Brønshøj-Husum Lokaludvalg og fandt penge til at prioritere trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Ekspert kalder projektet for “gennemtænkt”

Der bliver brugt omkring 20 millioner kroner på en række forskellige tiltag, som skal gøre Frederikssunds mere sikker. Foto: Kaj Bonne

Foto: KAJBONNE

Trafiksikkerhed: Det har vakt stor lokal glæde, at de syv partier bag sidste års budgetaftale nu har afsat omkring 20 millioner kroner til at forbedre sikkerheden i en række kryds på Frederikssundsvej.

Strækningen bliver vurderet som en af byens farligste, og derfor blev udsigten til ni forskellige tiltag i ni vejkryds mødt af tilfredshed hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

En farlig vej

Københavns Politi har i perioden 2012-2021 registreret i alt 755 trafikulykker på Frederikssundsvej. Herunder 158 ulykker med personskade, hvilket gør Frederikssundsvej til én af de farligste strækninger i København.

Personskadeulykkerne fordeler sig på fire dræbte, 91 alvorligt tilskadekomne og 68 lettere tilskadekomne. I 2022 er der sket én døds- og én nærved-dødsulykke på strækningen.

Højresvingsulykker er den mest hyppige ulykkestype og udgør næsten en femtedel af alle ulykker.

Fodgængere og cyklister udgør lidt over en femtedel af de involverede i ulykker, men udgør over to tredjedele af de tilskadekomne.

Kilde: Københavns Kommune

Konkret er der tale om 18,8 millioner kroner til de ni tiltag, samt 2,7 millioner kroner til etableringen af erstatningsparkeringspladser.

Pengene til projektet blev afsat i seneste uge, hvor lige over en milliard kroner blev uddelt til forskellige projekter i Københavns Kommune i forbindelse med den årlige Overførselssag.

Oprindeligt var der ti løsningsforslag på bordet i projektet for Frederikssundsvej, inden de lokale politikere skulle tage stilling til sagen, men i aftalen endte man nede på ni tiltag i ni kryds.

Det tiende forslag, som ikke er med i aftalen, omhandler krydset Tuxensvej/Risvangen. Her var der lagt op til at gennemføre cykelsti og fortov på tværs af Tuxensvej, hvilket vil betyde, at svingende biler tvinges ned i hastighed.

Men selvom den løsning ikke er en del af de ni nævnte i Overførselssagen, bliver det alligevel til noget, da forvaltningen i Københavns Kommune finder penge til tiltaget i en anden pulje, lyder det.

Brønshøj-Husum Avis og sn.dk har spurgt Marianne Steffensen, der er chef for Trafiksikkerhed og cykling i Vejdirektoratet, om projektet med at øge sikkerheden på Frederikssundsvej.

– Det er altid vigtigt, hvis man vil nedbringe antallet af trafikulykker, at man ikke bare taler om det, men at vejmyndighederne i praksis indretter vejene, så bilister, cyklister og fodgængere ved, hvordan det fungerer, pointerer Marianne Steffensen og fortsætter:

– Uden at kende alle vejene i København, så virker Frederikssundsvej som et udmærket sted at prioritere, og det virker gennemtænkt, at man tager den her vej, for det er en vej, hvor der er mange konfliktmuligheder.

Forbudt for indkørsel

Af de ni konkrete løsninger, der nu er blevet sat penge af til og som skal etableres frem mod 2027, er fem af dem placeret i Brønshøj-Husum.

Det drejer sig om krydset Bellahøjvej/Utterslevvej, Brønshøj Torv, Holcks Plads/Elmelundsvej, Husum Torv, Marbjergvej/Mørkhøjvej og Novembervej/Herlev Hovedgade.

De forskellige tiltag kredser om en række større eller mindre ændringer i de enkelte vejkryds. Eksempelvis er der lagt op til at reducere afstanden mellem fodgængerfelt og blåt cykelfelt i krydset Bellahøjvej/Utterslevvej, så oversigten til fodgængerfeltet forbedres.

En anden ændring drejer sig om Brønshøj Torv. Her vil man nu lukke Brønshøj Kirkevej for indkørende biltrafik for at “reducere konfliktpunkter ved torvet”, lyder det i planen.

Ved Husum Torv lægger man op til at foretage ændringer af fodgængersignalet over Frederikssundsvej, samt muligheden for at etablere indkørselsforbud til torvet fra Frederikssundsvej.

Kort om Overførselssagen

Hvert år bliver de ekstra penge, som Københavns Kommune ikke får brugt i foregående budgetår, uddelt til forskellige projekter gennem den såkaldte Overførselssag. Her forhandler de partier i Borgerrepræsentationen, som stod bag det seneste budget, om hvordan man skal fordele de ubrugte midler, der er kommet i overskud.

Hvert år har Brønshøj-Husum Lokaludvalg mulighed for at komme med ønske til, hvad nogle af pengene bør bruges til, og det samme er tilfældet i år.

De syv partier bag Københavns 2023-budget besluttede i denne uge, hvordan de vil fordele de overskydende midler fra sidste års regnskab. I alt er der fordelt lige over en milliarder kroner.

Meget kan gå galt

Ifølge Marianne Steffensen giver det god mening at investere i en række tiltag på strækningen, for det er en farlig vej, understreger hun.

– Det er en svær vej, for den er fyldt med alt, konstaterer eksperten fra Vejdirektoratet og uddyber:

– Den er ret nem at køre hurtig på, og det er aldrig godt for en vej, at bilerne bliver draget til at køre hurtigere. Derudover skal man nogle gange langt ned for at krydse over vejen, og der har man også arbejdet med at lave en helle i midten, man kan stå på.

Hun peger ligeledes på, at både skolebørn og ældre benytter vejen, ligesom der en lang række butikker i området.

– Det er en hel gavebod af, hvad der kan gå galt, siger Marianne Steffensen.

Tvunget til øjenkontakt

En anden konkret ændring, der er planlagt, er at gennemføre cykelsti og fortov flere steder, så de fortsætter over en vej i et kryds. Det betyder, at bilister bliver tvunget til at krydse cykelsti og fortov på en anden og mere tydelig måde.

– Det handler om, hvornår man er opmærksom på hinanden. I stedet for at køre og have hver sin plads, handler det om en gang imellem om at være tvunget til at være opmærksom på hinanden, og der er generelt mange ting, man skal være opmærksom på i trafikken, forklarer Marianne Steffensen og uddyber:

– Derfor handler det om en gang imellem at tvinge bilist, cyklist og fodgænger til at have øjenkontakt, så man ikke bare kører i sin egen verden.

Hvad er vigtigt, når man udformer et vejkryds?

– Først og fremmest handler det om, at man ved, hvem der benytter krydset, og hvilken vej de skal, så man kan skille dem ad. Eksempelvis ved at cykelstien stopper lidt før i krydset, påpeger hun.

En anden ting, der kan have en positiv effekt, og som også bliver et af tiltagene i projektet på Frederikssundsvej, er at gøre symboler og lignende tydeligere i kryds, eksempelvis et symbol af en cyklist.

– Det har en rigtig god effekt, hvis det ikke er for mange steder, for ellers holder man op med at se det. Men det har en god effekt i forhold til at minde bilisterne om cyklister og hjælpe til, at de bliver mere opmærksomme, fortæller Marianne Steffensen.

Mange skoleelever skal hver dag krydse Frederikssundsvej. Hvad kan det have af betydning for de forskellige kryds?

– Det kan betyde noget for, hvor lang tid der er grønt lys for fodgængerne, og hvor meget rødt lys bilerne får. Derudover handler det om synligheden af fodgængerne, for når der er tale om børn, kan de godt nogle gange tage nogle chancer, siger eksperten fra Vejdirektoratet.