Penge til ungdommen: Ny lokal kvikpulje

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har øremærket 50.000 kroner til projekter for og med unge i Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bellahøj

Giver penge til unges projekter

I Værløse har der i flere år været Rå Festival som er en ungdomsfestival med foredrag, workshops og koncerter. Arkivfoto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen

Sker der for lidt for de unge? Nu kan ungdommen søge en ny pulje målrettet aktiviteter for og af børn og unge.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har netop oprettet Kvikpuljen som med en hurtig bevillingsproces kan give op til 5000 kroner til projekter, som er skabt af unge mellem 13 og 25 år til unge. For Brønshøj-Husum er den bydel hvor flest af indbyggerne er under 20 år.

Når man sammenligner befolkningssammensætningen i alle de københavnske bydele, er Brønshøj-Hussum den bydel som procentuelt har fleste borgere mellem 0 og 19 år nemlig 25 procent af os der bor her.

– Vi skal have flere arrangementer for de unge lavet af de unge fordi vi er den bydel med flest børn og unge. Vi kan se at i en ret fragmenteret bydel med fire dele, som har hver deres karakteristika, er det der går igen, at der er sindssygt mange børnefamilier og at det er arrangementer for børnefamilier som kan få folk til at rykke sammen, siger Jesper Johansen-Meisner som er medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg og en af de tre oprindelige idémagere bag Kvikpuljen.

Børnefestival på Energicenteret samler en masse børn fra hele bydelen. Arkivfoto: Kaj Bonne

Der kommer allerede en masse ansøgninger til Lokaludvalgets Bydelspulje som kan håndtere store ansøgninger med store beløb. Men det er ikke altid let at komme igennem ansøgningsprocessen.

– Vi kan se at vi får rigtig mange gode ansøgninger fra foreninger og aktører som vil lave noget for børn og unge. det er vigtigt for mig at sige at det gør de rigtig godt og de laver gode arrangementer, men man skal jo nærmest have det sorte bælte i ansøgninger for at få det igennem. den vanlige 13-årige ved altså ikke hvad de vil lave om otte måneder men de vil nok gerne lave noget fedt i næste weekend, siger Jesper Johansen-Meisner.

Meningen med kvikpulje til de unge er at lave arrangementer som de unge selv vil drive, men som samtidigt lever op til de krav der er omkring offentlige midler. Der skal eksempelvis være en ansvarlig som er over 18 år tilknyttet.

– Det har også en pædagogisk funktion som går ud på at lære dem om de muligheder de har. Hvis de har en lille idé og den bliver til noget, kan det være at de får en større idé og så også kommer igennem med den. Der ligger jo medborgerskab og ansvaret for eget liv og bydel. De kan være medskaber af den kultur som vi har fælles i bydelen, siger Jesper Johansen-Meisner.

– Det er et demokratisk dannende projekt.

Jesper Johansen-Meisner.
Ved Rå Festival er der mange muligheder som her en grafitti-workshop. Arkivfoto: Jens Wollesen

Kvikpuljen har nu fået et bevillingsudvalg der består af Jens Kristian Jensen som er formand for Børne-, Unge-, Fritids-, og Idrætsudvalget, Pernille Høholt, formand for Social- og Sundhedsudvalget samt medlem af Byudviklingsudvalget og Lis Søkvist, medlem af Byudviklingsudvalget og Kulturudvalget. Formandsposten for udvalget står endnu åben men besættes snart.

For at komme i betragtning til støtte skal projektet foregå i Brønshøj, Husum, Tingbjerg eller på Bellahøj og være til gavn for børn og unge i bydelen Brønshøj-Husum. Målgruppen for projektet skal være børn og unge og projektet skal planlægges af børn og unge.

Ansøgninger kan indsendes løbende og det tilstræbes, at ansøgere får svar på deres ansøgning i løbet af 14 dage.

Bevillingsudvalget får mandat til at uddele pengene uden at det skal godkendes på et møde i lokaludvalget først som ellers er den vanlige procedure.

Kvikpuljen lanceres i foråret 2023. Puljen er et pilotprojekt i 2023 og hvis pengene ikke bliver brugt, kan lokaludvalget beslutte at frigive dem til de ordinære Bydelspuljeansøgninger.