Frivillige københavnere inviteres med i nyt landspanel

Et nyt landspanel af frivillige skal give lokale frivillige mere indflydelse på Frivilligrådets arbejde med at rådgive regering og folketing om frivillighed

Nyt landspanel skal give lokale frivillige indflydelse på rådgivning af folketinget

Formand for Frivilligrådet Anna Bjerre ser frem til samarbejdet med et nyt landspanel, som skal give lokale frivillige - herunder i hovedstaden - større indflydelse. Foto: Frivilligrådet

I Danmark løfter frivillige store opgaver med det daglige opgaver i bl.a. sportsklubber, genbrugsbutikker, i spejderbevægelsen og på ferielejre for udsatte børn. Frivillige i lokalsamfund har lokalkendskab til de problemstillinger, som de møder i deres lokalområde.

Frivilligrådet har derfor inviteret repræsentanter for frivillige organisationer i a hovedstaden med i et nyt landspanel, som to gange om året skal komme med input til råde med henblik på at styrke rådets arbejde og give rådet et bedre indblik i lokalt frivilligt arbejde.

Større stemme til lokale frivillige

– Landspanelet skal styrke frivilligheden i Danmark og være med til at skabe et stærkere samarbejde med lokale frivillige ude i landet. De skal have en større stemme, så vi sikrer, at lokale udfordringer og erfaringer bliver hørt og båret videre i det nationale arbejde, mener formand for Frivilligrådet, Anna Bjerre.

Landspanelet består af én frivillig fra hver af Danmarks kommuner, som er medlem i landspanelet for i fire år. Frivilligrådet har inviteret lokale frivilligråd og frivilligcentre til at indstille en repræsentant til landspanelet senest 1. september.

Frivilligrådet rådgiver regeringen og Folketinget om frivillighed og søger at skabe forståelse for civilsamfundets rolle og involvering i løsninger af sociale samfundsudfordringer. Frivilligrådet er sat i verden for at understøtte, at frivillige som gør en forskel for udsatte og sårbare for mennesker sikres de bedste betingelser og vilkår.

AMA