Beboere mangler handicapparkering i Gadelandet

Torsdag besluttede Borgerrepræsentationen at Teknik- og miljøudvalget skal undersøge behov og antallet af parkeringspladser med mere til mennesker med handicap på baggrund af henvendelser fra Gadelandet

Beboere mangler handicapparkering i Gadelandet

Dansk Folkeparti stillede ved det seneste møde i Borgerrepræsentationen forslag “om etablering af handicapparkeringspladser i Gadelandet med mere”. Forslaget er kommet frem på baggrund af henvendelser til DFs Finn Rudaizky, fortalte han ved fremstillingen.

– Vi har set igennem nogle år, at der kommer mange henvendelser fra handicappede borgere om at de ikke kan parkere i byen. Det kan skyldes manglende kontrol med hvem som holder på pladserne, men det kan også skyldes, at vi ikke har handicappladser nok, hvilket jeg er helt overbevidst om at vi ikke har, sagde han.

Finn Rudaizky ønsker at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at undersøge muligheden for at etablere 1-2 handikap p-pladser i Gadelandet, samt at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et budgetnotat til overførselssagen om at undersøge det nuværende behov for etablering af flere handikap p-pladser i hele byen.

Forslaget blev mødt af et ændringsforslag af en række andre partier, Ø, C, B, V og Å, om at sende forslaget i udvalget, som dermed kunne samarbejde med forvaltningen om at undersøge hele området for parkeringspladser til mennesker med handicap.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) fremførte ændringsforslaget og fortalte at man i udvalget er optaget af at mennesker med handicap skal kunne bruge Københavns tilbud med samme selvfølgelighed som alle andre.

– Dette forslag kræver, at vi ser nærmere på behovet og derfor fremsætter vi hermed forslag om udvalgshenvisning.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Nu skal Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med udvalget formulere svar på de forskellige spørgsmål, som skal afdække området. Konservative fremførte blandt andet, at de var villige til at indgå lejekontrakter med private grundejere, da det blandt andet er udfordringen i Gadelandet, hvor vejene er privat ejede.