Kirkebjerg Torv Krøniken: Kapitel 18 om Kirkebjergsalen

Dette er kapitel 18 i bogen om forretningerne på Kirkebjerg Torv. Dette kapitel handler om forretningen på adressen Park Allé 282 krikebjergsalen

Kirkebjerg Torv Krøniken: Kapitel 18 om Kirkebjergsalen

Kirkebjerg Torvs nordside. Kirkebjergsalen yderst til højre i billedet. 1960'erne.