Nu er stregerne tegnet til den nye klimapark

Arkitektfirmaet BOGL står bag den nye klimapark, der skal være det grønne midtpunkt i det nye Baltorp-kvarter. Nu ligger planerne klar og det skal være en park med plads til både afslapning, natur og masser af vand.

Sådan forestiller arkitekterne sig, at den nye klimapark vil tage sig ud en efterårsdag, når den er færdig om et par år. Visualisering: de Gayardon Bureau.

Summende insekter, glitrende småsøer og kvidrende fugle kommer til at tage imod Ballerups borgere, når de træder ud af det byggede miljø, ned fra promenaden og ind i naturen – ind i den nye Klimapark på Baltorpplænen i Ballerup. I foråret 2022 udskrev Ballerup Kommune en totalrådgiverkonkurrence om en Klimapark i det centrale Ballerup. Landskabstegnestuen BOGL vandt opgaven med Rambøll som underrådgiver.

Oplægget fra kommunen var, at parken skal håndtere regnvand fra de omkringliggende områder, øge biodiversiteten og skabe opholdssteder for både insekter, dyr og mennesker i det nye Baltorp-kvarter, der netop nu er under forvandling fra flad og slidt græsareal til et nyt bolig- og campus-område.

By, natur og vand

Parken vil udgøre omkring 14.000 kvadratmeter og skal være en stor grøn kile mellem Ballerup Station, Ballerup Centret, NEXT, TEC, Baltoppen LIVE og nye boliger. Det er meningen , at parken skal møde den omkringliggende by med en urban kant. Tre nye byrum – Pladsen, Plinten og Promenaden – kobler sig på byen, mens parkens indre er frodig, grøn og organisk. De to kontraster – by og natur – er med til at styrke og fremhæve hinanden.

Jens Linnet, kreativ direktør og partner i BOGL, glæder sig til igen at tegne et projekt, der kombinerer regnvand og rekreation:

”Det er fantastisk, at vi igen skal bruge landskabet til at klimatilpasse en by. Det bliver spændende at tegne en park til Ballerup, der både løser behovet for regnvandshåndtering, øger biodiversiteten og bruger naturen til at skabe sociale samlingssteder. Parker og klimatilpasning er to af vores kerneområder, og vi har vigtige erfaringer med fra Remiseparken, Kulbaneparken og Folkeparken i Odder, som vi glæder os til at bruge her.”

BOGL har tegnet en park på naturens præmisser, der følger årstidernes gang og forandres med vejret. Efter store regnskyl vil nye søer opstå og forandre parken, der både er et planlagt landskab og et organisk vandskab. Det betyder, at man efter et regnvejr kan gå tørskoet gennem et foranderligt vandpytlandskab, hvor vandet spejler trækroner og himlen og vidner om årstidernes gang. Det våde element referer desuden til områdets historie som mose og er samtidig med til at forme en ny og mere biodivers fremtid i Ballerup.

Et samlingspunkt

“Lige fra vi begyndte at planlægge den nye bydel på Baltorpplænen, har det været vores ambition at få en klimapark, der kan udgøre et grønt samlingspunkt i bydelen. Det er vigtigt for os, at håndtering af regnvand og højnelse af biodiversiteten kombineres med rekreative kvaliteter. Det tror jeg på, at vi får med projektet. Jeg ser frem til at kunne træde ind i den nye park, og det håber jeg også, at alle borgerne gør,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Rådgiverteamet starter – i samarbejde med Ballerup Kommune – i den kommende tid og det forventes, at Klimaparken står klar til brug i ultimo 2025. Forsyningsselskabet Novafos vil også bidrage til projektet i forbindelse med regnvandshåndteringen.

Sådan forestiller arkitekterne sig, at den nye klimapark vil tage sig ud en efterårsdag, når den er færdig om et par år. Visualisering: de Gayardon Bureau.